top of page
פרסום שירות פרופיל.jpg

Heading 1

For Israeli Companies/Growers/users only:

קביעת פרופיל הקנבינואידים והטרפנים בתפרחות ובמוצרי קנאביס חשובה ביותר למחקר ולפיתוח תרופות וטיפולים מבוססי קנאביס. ביחידה לאנאליזה כימית של קנאביס במעבדת קולטאי בשיתוף עם בנק הגנים הישראלי קיים מכשור

HPLC , GC/MS

חדשני וידע רב המאפשר מתן שירותי בדיקה וקביעה איכותית וכמותית של פרופילים של עשרות

פיטוקנאבינואידים ועשרות טרפנים בתפרחות ומוצרי קנאביס לשימוש רפואי

 השירותים המוצעים ומחיר

 

קביעת פרופיל קנבינואידי (10 קנבינואידים, תפרחת מסופקת ע"י הלקוח) 3 חזרות

1500 ₪

קביעת פרופיל טרפנים (תפרחת מסופקת ע"י הלקוח) 3 חזרות 

2500 ₪

קביעת פרופיל טרפנים וקנבינואידים (10 קנבינואידים, תפרחת מסופקת ע"י הלקוח) 3 חזרות

3500 ₪

גידול צמח מייחור / זרע לתפרחת איכותית לאנליזה 3 צמחים שונים, גנטיקה של מבקש השרות

1000 ₪

דה קרבוקסילציה מלאה לתפרחת טרייה/מיובשת

200 ₪

קביעת פרופיל קנבינואידי (10 קנבינואידים, תפרחת מסופקת ע"י הלקוח) 3 חזרות

1500 ₪

 

כל אחד מהשירותים ילווה בהסכם שירותים ייעודי הכולל את הבהרת נושא הקנביס ונתינת השרות רק לבעלי כלל האישורים הנדרשים כחוק

 

לפרטים אנא פנו אל

פרופ' חננית קולטאי

טל: 050-6220739

מייל: hkoltai@agri.gov.il

www.koltailab.net

 

דר' עינב מיזליש גתי

טל: 052-6504113

מייל: einavm@volcani.agri.gov.il

http://igb.agri.gov.il/web/

bottom of page